(Tablo) Asgari Ücretle Çalışan İşçinin 2014 Yılında İşverene Maliyeti

+ Gelir Vergisi Hesaplamasında; 193 Sayılı G. V. Kanununun 32 maddesi uyarınca işçinin, bekar ve çocuksuz olduğu ve sadece kendisi dikkate alınarak, Asgari Geçim İndirimi uygulanmıştır.

+ İşverenin İşçi ücretini gidere yansıtmasından kaynaklanan Kurumlar/Gelir Vergisi avantajı(%20) dikkate alınmamıştır.

5510 sayılı Kanunun 81. maddesinin (ı) bendine göre, bentde belirtilen şartları sağlayan işverenlere, SGK primi işveren payında 5 puanlık indirim öngörüldüğünden hesaplamalar buna göre yapılmıştır.

Gelir Vergisi bilindiği üzere artan oranlı bir vergidir. (GVK.Md.103) Hesaplama ilk gelir dilimi olan %15 üzerinden yapılmıştır.

Sigorta_Maliyeti_Caglar_Saygili

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *