Author: Çağlar Saygılı

5520 Sayılı KVK. 10.Madde (Diğer İndirimler)… Nakdi sermaye artışları veya yeni kurulan sermaye şirketlerinde ödenmiş sermayenin nakit olarak karşılanan kısmı üzerinden hesaplanan tutar

(6637 sayılı Kanunun 8 inci maddesiyle eklenen bent. Yürürlük; 01.07.2015) ı) Finans, bankacılık ve sigortacılık sektörlerinde faaliyet gösteren kurumlar ile kamu iktisadi teşebbüsleri hariç olmak üzere sermaye şirketlerinin ilgili hesap dönemi içinde, ticaret siciline tescil edilmiş olan ödenmiş veya çıkarılmış…

KDV uygulamasında binek oto nun tanımı

7.03 GTIP (Binek oto)tanımı: 1+1 koltuklu, şoför ve öndeki yolcunun arkasındaki kısımda emniyet kemerleri veya emniyet kemeri montajı için tertibat, koltuk ve emniyet ekipmanı montajı için sabit tertibat, aracın iç kısmının her tarafında, araçların yolcu bölümlerinde yer alan konfor özellikleri…

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 426)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 437)

  Resmi Gazete No 29081 Resmi Gazete Tarihi 07/08/2014   15/6/2013 tarihli ve 28678 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 426)’nin 6 ncı bölümü  aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “6. Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazların Kayıt Süreleri Mükellefler, gerek mecburiyetlerinin başlaması sebebiyle gerekse mecburiyetleri…

e-Fatura Uygulamasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar (gib.gov.tr)

E-FATURA UYGULAMASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR Gelir İdaresi Başkanlığı 01/04/2014 tarihinde Web sitesinde aşağıdaki duyuru yapmıştır. Bilindiği üzere; 05.03.2010 tarihinde yayımlanan 397 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile elektronik fatura (e-fatura) uygulaması vergi mevzuatımıza dahil edilmiş bulunmaktadır. Öncelikli…

EMEKLİLİK HESAPLAMASI (SORU-CEVAP)

SORU-CEVAP : Yusuf Bey.  Merhaba, emeklilik hesabınız aşağıdaki gibidir, umarım faydalı olur, Doğum tarihiniz : 14/02/1979 İlk işe giriş tarihiniz : 10/07/1998 Mevcut Prim Gün Sayısı : 4.046 gün(4/a) Yukarıdaki bilgiler ışığında emeklilik koşullarınız şöyledir;

EMEKLİLİK HESAPLAMASI (SORU-CEVAP)

SORU-CEVAP : Ahmet Bey. Merhaba, emeklilik hesabınız aşağıdaki gibidir, umarım faydalı olur, Doğum tarihi : 01/07/1962 İlk işe giriş tarihi : 26/10/1978 Mevcut Prim Gün Sayısı : 2.799 gün Yukarıdaki bilgiler ışığında emeklilik koşullarınız şöyledir;

EMEKLİLİK HESAPLAMASI (SORU-CEVAP)

SORU-CEVAP : Dilek Hn. Merhaba, emeklilik hesabınız aşağıdaki gibidir, umarım faydalı olur, Doğum Tarihi : 10/03/1960 İlk İşe giriş tarihi : 12/10/1981 veya 17/03/2012 Mevcut gün sayısı : 615 gün Her iki farklı işe giriş tarihine göre emeklilik koşullarınız aşağıda bulunmaktadır.

EMEKLİLİK HESAPLAMASI (SORU-CEVAP)

SORU-CEVAP : Aslı Hn. Merhaba, emeklilik hesabınız aşağıdaki gibidir, umarım faydalı olur, Doğum tarihiniz : 10/01/1976 İlk işe giriş tarihiniz : 06/06/2000 Mevcut Prim Gün Sayısı : 3.692 gün(4/a) Yukarıdaki bilgiler ışığında emeklilik koşullarınız şöyledir;