Tapu için gerekli evraklar

TİCARET SİCİL TASTİKNAMESİ
ŞİRKET İMZA SİRKÜLERİ
YETKİ BELGESİ
ŞİKETİN VERGİ LEVHASI VEYA VERGİ
NUMARASINI GÖSTERİR BELGE
ŞİRKET MÜDÜRÜNÜN NÜFUS CÜZDAN ÖRNEĞİ
(YABANCI UYRUKLU İSE PASAPORT TERC.)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *