Gümrük İşlemleri İçin Gereken Evraklar

Gümrük İşlemleri İçin Gereken Evraklar
1- Ticaret sicil gazetesi

2- Oda kayıt sureti

3- İmza sirküleri

4- Vergi numarası yazısı

5- Vergi dairesinden mükellef olduğuna dair belge alınması

6- Vekaletname

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *