Hizmetlerimiz

3568 Sayılı SMMM ve YMM Kanunu ve ilgili yönetmelikler gereğince sitemiz herhangi bir reklam unsuru taşımamakta, sadece bilgi vermeyi amaçlamaktadır.

 

+ 3568 Sayılı Yasa Çerçevesinde Defter Tutma

+ Beyannamelerin tanzimi ve bildirgelerin düzenlenmesi

+ Şirket Kuruluşları, Anonim, Limited, Kooperatif ve diğer sermaye şirketlerinin işlemleri

+ KDV İade ve beyanlarının tanzimi

+ İhracat ve yatırım teşvik belgelerinin alınması ve işlemleri

+ Marka, patent tescilleri

+ TSE izinlerinin alınması

+ İnceleme ve uyuşmazlıkların çözülmesi

+ Genel kurulların yapılması, sermaye artırımları, şirket birleşmeleri ve değişiklikleri

+ Bilirkişilik

+ Şirketlerin Tasfiye İşlemleri

+ Vergi Planlamaları

+ Mali analiz ve SSK denetim işleri

+ Muhasebe ve mali danışmanlık hizmetleri

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *