İş Kazaları Ve Meslek Hastalıklarının İlaçı

sirketler-muhasebesiÜlkemizde irili ufaklı iş kazaları günde ortalama 170’in üzerinde olmaktadır.

Ölümlü İş Kazaları/Meslek Hastalığı yanında ,geçici ve sürekli iş göremezlik geliri alanlar, kayıp zaman dediğimiz çalışma süreleri ile sektör de ciddi anlamda sıkıntılar yaşanmaktadır.

Bu işlemlerin devlete ve işverenlere ciddi anlamda maliyetleri vardır.

4 Milyon TL. yaklaşan maliyetler ile;

Ø Sürekli İş Göremezlik Gelirleri(İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları)
Ø Üretim hatlarında azalmalar, üretimin durması,
Ø Tedavi Giderleri,
can yakmaktadır.

Kazaların sonucunda iş sahasında yapılan giderlerde yaklaşık 3 Milyon TL.

Toplamda 7 Milyon TL aşan giderler meydana geliyor.

İş Sağlığı ve Güvenliğinin SLOGAN!

‘’ÖNLEMEK ÖDEMEKTEN DAHA UCUZ VE KOLAYDIR’’

İş Kazaları /Meslek Hastalıkları İşverenlere Yükümlülükler Yükler:

1.)Maddi Tazminat İş Göremezlik,

2.)Destekten Yoksun Kalma,

3.)Manevi Tazminat

Ayrıca 6098 sayılı Borçlar Kanunu ile hüküm kurulur.

5510 Sayılı SS ve GSSK Kısa Vadeli Sigorta Kolları;

1.)Geçici ve Sürekli İş Göremezlik Geliri,

2.)Hak sahiplerine Gelir,

3.)Evlenme ve Cenaze Yardımı

İşverenin kusuru var ise Rücu edilir.

Ceza Hukuku ile taksirli ölüm, yaralanma olmak üzere işverenlere karşı davalar açılır.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile kurallara uymayan işverenlere karşı İPC, ayrıca işyerinin kapatılmasına kadar giden süreç bulunmaktadır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarını azaltan uygulamalarıyla adeta konuyla ilgili ilaçları bünyesinde bulundurur.

Bu kanun istisnalar dışında kamu ve özel sektöre ait bütün işlere ve işyerlerine, bu işyerlerinin işverenleri ile işveren vekillerine, çırak ve stajyerler de dahil olmak üzere tüm çalışanlarına faaliyet konularına bakılmaksızın uygulanır.

6331 sayılı Kanunun bel kemiğini yönetmelikler oluşturmaktadır.

Bugüne kadar yönetmelikler yayınlamaya devam etmiştir.

6331/30’uncu maddesi yönetmelikleri belirlemiştir.

İlgili bakanlıkların görüşü alınarak, iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması, sürdürülmesi ve mevcut durumun iyileştirilmesi amacıyla;
Ø İşyeri bina ve eklentileri,
Ø İş ekipmanı,
Ø İşin her safhasında kullanılan ve ortaya çıkan maddeler,
Ø Çalışma ortam ve şartları,
Ø Özel risk taşıyan iş ekipmanı ve işler ile işyerleri,
Ø Özel politika gerektiren grupların çalıştırılması,
Ø İşin özelliğine göre gece çalışmaları ve postalar hâlinde çalışmalar,
Ø Sağlık kuralları bakımından daha az çalışılması gereken işler,
Ø Gebe ve emziren kadınların çalışma şartları,
Ø Emzirme odaları ve çocuk bakım yurtlarının kurulması veya dışarıdan hizmet alınması ve benzeri özel düzenleme gerektirebilecek konular ve bunlara bağlı bildirim ve izinler ile 6331 sayılı Kanununun uygulanmasına yönelik diğer hususları kapsar.

Kaynak: Alitezel.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *