KDV Oranlarında değişiklik (BKK.2013-5595)

Yılbaşı öncesi hindi ve tavuk gibi canlı kümes hayvanlarında Katma Değer Vergisi (KDV ) oranı yüzde 1’den 8’e çıkarken, internetten gazete dergi satışının KDV’si yüzde 1’e indirildi. Tavuk ve hindi etinden alınan KDV ise şubat ayında yüzde 1’den 8’e çıkartılmıştı.

Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararına göre, ‘01.05’ pozisyonunda yer alan canlı kümes hayvanları, KDV kararnamesinde (I) sayılı cetvelden (II) sayılı cetvele alındı. Böylece, tavuk, hindi, ördek, kaz gibi canlı kümes hayvanlarının KDV’si, bugünden geçerli olmak üzere yüzde 1 oranından yüzde 8’e çıkartıldı.

Canlı kümes hayvanları ve tavuk etinde KDV oranı 2011 yılında yüzde 1’e indirilmişti. Bu yılın şubat ayında ise piliç eti ve hindi etinde KDV yüzde 8’e çıkartılmış, canlı hayvanlarda yüzde 1’de bırakılmıştı.

E-GAZETEYE YÜZDE 1 KDV

Daha önce kararnamede ayrıca yer verilmediği için yüzde 18 KDV’ye tabi olan gazete ve dergilerin elektronik ortamda satışında KDV oranı yüzde 1 olarak belirlendi. Halen yüzde 18 KDV’ye tabi olan elektronik kitap ve benzeri yayınların elektronik ortamda satışı ise yüzde 8 KDV’ye tabi olacak.

Elektronik ortamda gazete ve dergi satışı ile e-kitap satışında yeni vergi oranları bugünden itibaren geçerli olacak.

MAZOTA BİYODİZEL MUAFİYETİ

Motorin ve kırsal motorine oto biyodizel harmanlanması halinde, vergi tutarı, katılan biyodizel kadar indirilecek. Ancak, vergi indiriminde dikkate alınacak toplam biyodizel oranı yüzde 2’yi geçemeyecek.
Vergi indiriminin uygulanabilmesi için biyodizelin Türkiye’de üretilen tarım ürünlerinden veya Çevre ve Şehircilik Bakanlığı mevzuatına uygun olarak Türkiye’de toplanan kullanılmış kızartmalık bitkisel yağlar ile kullanım süresi geçmiş bitkisel yağlardan elde edilmesi koşulu aranacak. Biyodizel üretiminde kullanılacak atık yağlar ile kullanım süresi geçmiş bitkisel yağların Türkiye’de toplanmasına ilişkin uygulama, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın takip ve kontrolünde gerçekleştirilecek.

Biyodizel harmanlanan motorin ve kırsal motorinde vergi indirimi, 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacak.

İNŞAAT VE TEKSTİL MAKİNELERİNE VERGİ İNDİRİMİ

Buhar, gaz ve su türbinleri, beton pompaları, sınai robotlar, bazı inşaat ve tekstil makineleri başta olmak üzere çeşitli makinelerin KDV’si yüzde 18’den yüzde 1’e düşürüldü.

Diğer taraftan, solvent, benzol, white spirit gibi madeni yağ ve çözücülerde alınan özel tüketim vergisinde (ÖTV) sabit vergiden oransal vergiye geçildi. Solvent ve benzolde daha önce kilogram başına 2.30 kuruş olan ÖTV, yüzde 0.75 olarak belirlendi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *