Yabancı İşveren veya Personel Çalıştırma İzin Belgesi.

Çalışma izni ile ilgili gererken evraklar;

– Pasaport  tercümesi

– Diploma noter onaylı tercümesi

– Şirketin tüm gazeteleri (orjinal)

– Faaliyet Belgesi (orjinal)

– İmza Sirküleri (fotokopi)

– Vergi Levhası (fotokopi)

– Vergi Daire borcu yoktur yazısı

– SSK hizmet listesi (bir kişi yeter)

– Sermayenin tamamının ödendiğine dair YMM. raporu

– Bir adet fotoğraf

– Vekaletname (Örnek Vekaletname için tıklayınız…)

– Çalışma izni 1 ile 4 hafta içerisinde çıkarılabilmektedir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *